Algemene voorwaarden

Door de reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor

alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Uw verblijf bij Motorhotel Zum Burghof geschiedt op eigen risico.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijke letsel, materiaal schade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden.

 

Het parkeren en stallen van motoren, auto's etc. op het terrein van Motorhotel Zum Burghof geschiedt geheel op eigen risico.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel Zum Burghof dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Motorhotel Zum Burghof is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.


Huisregels

Om jullie verblijf voor beide partijen aangenaam te maken hebben wij in ons hotel de volgende algemene huisregels.

 

  • Roken op de kamers en in het restaurant is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te brengen.
  • De kamers staan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking en op de dag van vertrek om 11.00 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen.
  • De kamersleutel dient bij het afrekenen te worden ingeleverd.
  • Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.
  • Het ontbijt staat klaar tussen 08.00 uur en 11.00 uur, tenzij anders afgesproken.
  • In de bar mag gerookt worden.

Wir sprechen Deutsch und Englisch.

Volg ons ook op Facebook

Motorhotel Zum Burghof

Diemelseestrasse 11

34431 Padberg (Marsberg)

Sauerland - Duitsland 

Vragen & boekingen +49 (0) 2991 959 9944

Mobiel:  +31 (0) 653 802 888

info@zumburghof.eu

www.zumburghof.eu