Algemene voorwaarden en huisregels

Annulering

Een annulering dient aan ons telefonisch of per e-mail te worden ingediend. Bij annulering binnen 2 weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats.

 

Motorhotel Zum Burghof adviseert een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten zodat u in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.


Aansprakelijkheid

Door de reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

Uw verblijf bij Motorhotel Zum Burghof geschiedt op eigen risico. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden.

 

Het parkeren en stallen van motoren, auto's etc. op het terrein van Motorhotel Zum Burghof geschiedt geheel op eigen risico. 

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel Zum Burghof dan wel het ontvreemden daarvan, wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Motorhotel Zum Burghof is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.


Algemene huisregels

Om uw verblijf voor beide partijen aangenaam te maken, hebben wij in ons hotel de volgende algemene huisregels:

  • Roken op de kamers en in het restaurant is niet toegestaan
  • Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te brengen
  • De kamers staan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking en dienen op de dag van vertrek om 11.00 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen
  • De kamersleutel dient bij het afrekenen te worden ingeleverd
  • Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon
  • Het ontbijt staat klaar tussen 08.00 uur en 11.00 uur, tenzij anders afgesproken
  • In de bar mag worden gerookt

Algemene informatie

Heb je speciale wensen in verband met allergie of iets dergelijks of ben je vegetariër, laat dat dan even van te voren weten, dan houden wij hiermee natuurlijk rekening.

Motoren kunnen worden gestald in onze afgesloten dubbele garage, luchtcompressor, startkabels en laadapparatuur voor accu's zijn aanwezig.

 

Openingstijden seizoen

Geopend:  april t/m oktober 

Gesloten: november t/m maart